Hos Njuta Spa kan du som kund känna dig trygg

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.

Njuta Spa avser att behandla alla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning, interna riktlinjer och dataskyddsregler. Vi använder enbart våra kunders personuppgifter i egen verksamhet och vi säljer aldrig personuppgifter till andra företag utan din tillåtelse. Nedan kan du läsa vår integritetspolicy där vi beskriver vilka rättigheter du har, samt hur vi samlar in, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter i anslutning till beställning, service och övrig kontakt såsom besök på webbplatsen Njutaspa.se.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av våra tjänster som att genomföra ett köp, besöka vår webbsida, kontakta vår kundtjänst eller på annat sätt ta kontakt med Njuta Spa. Personuppgifter är information som används för att identifiera en person. Vår insamling och behandling av personuppgifter sker i huvudsak för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund för att administrera beställningar, fakturering, ge kundtjänst, administrera kundkonto, hantera reklamationer och returer, uppfylla leverans- och garantiärenden samt erbjuda leverans- och betalningsmetoder. Vi använder även informationen för att analysera och göra riskbedömning av användare för att förhindra bedrägerier eller olämplig användning av våra tjänster samt för att efterleva tillämplig lagstiftning som exempel bokföringslagar. Insamlade data kan även användas för att utveckla våra tjänster och produkter samt i marknadsföringssyfte för att ge relevanta erbjudanden.

När du lägger en beställning på vår webbhandel sparar vi uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, IP-adress, leveransuppgifter och betalningsinformation. Alla personuppgifter du lämnar till oss behandlas av Njuta Spa. För att uppfylla våra åtaganden till dig som kund kan vi även förmedla din information med våra samarbetspartners som t ex betaltjänstleverantör, logistikföretag samt TA-systemleverantör. Vid betalning mot faktura eller delbetalning uppger du även ditt personnummer eller organisationsnummer till vår samarbetspartner Worldline som använder informationen för att bedöma din kreditvärdighet. När Worldline godkänt din faktura får vi tillgång till uppgifterna för att kunna administrera och hantera ordern samt förenkla framtida beställningar.

Vid adressuppdatering hämtar och uppdaterar vi adressuppgifter via tredjepartstjänster. Om leveransen sker från extern part kan uppgifter som namn, personnummer, leveransadress, telefon och beställda produkter skickas vidare till våra leverantörer.

Om du har skapat ett konto med inloggning på vår webbsida sparar vi dina kontaktuppgifter, orderhistorik, tillgodosaldo, rabatterbjudanden, produktrecensioner, produkter i önskelista och bonuspoäng. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev och/eller SMS utskick, genom att du gett ditt samtycke till detta på vår webhandel eller att ha begärt detta via formuläret på vår websida, använder vi ditt namn, telefonnummer och din e-postadress för att marknadsföra våra produkter via e-post och/eller SMS. Du kan avregistrera dig från att få utskick via SMS eller e-post genom att skicka stopkoden som står angivet i SMS meddelandet eller klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet. Prenumererar du på vårt nyhetsbrev sparar vi din orderhistorik hos vår samarbetspartner Emarketeer, samt sparar information om vilka erbjudanden du varit intresserad av efter att du läst och klickat på någon länk i nyhetsbrevet samt vilka sidor du besöker på vår webbhandel. Vi kan även ge anpassad onlineannonsering via Emarketeer om prenumererar på nyhetsbrevet.

För att skicka relevanta erbjudanden kan vi ibland använda profildata från Google Analytics-verktyget som samlar och analyserar automatiskt IP-adresser, inköpshistorik och webbläsarbeteende på vår webbplats. Detta använder vi för att utveckla våra tjänster samt marknadsföra produkter som vi tror du har intresse av. Data från Google Analytics och Google Search Console sparas i 26 månader. Om du inte vill att Google Analytics skall spara din information kan du använda tillägg till din webläsare: Google Analytics sekretesspolicy.

Vi kan i vissa fall överföra dina personuppgifter till myndigheter, om vi är skyldiga enligt lag att lämna ut informationen. Vi kan även lämna ut personuppgifter till andra mottagare och parter som t.ex. domstol och motparter i samband med en rättstvist. Detta för att tillgodose vårt intresse av att fastställa och försvara våra rättsliga anspråk. Vid försäljning av hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning kan personuppgifter delas med rådgivare och potentiella köpare. Vi kan dela personuppgifter till andra utvalda företag, än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att tillgodose säkerhet, hantera produktreklamationer och garantier, upptäcka och förebygga bedrägerier eller åtgärda tekniska problem.

Vi använder oss av cookies på vår websida. När du besöker Njuta Spa sparar vi information om vad du klickar på, vad du lägger i varukorgen och vilka produkter du beställer. Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies så tolkar vi det som att du samtycker till att vi får placera cookies på din dator. Du kan själv ändra detta genom att inte tillåta cookies i webbläsaren.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?
Om du samtyckt till ett köp sparas dina uppgifter tills vidare eller att du själv efterfrågar att avsluta kontot eller radera uppgifterna. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Njuta Spa lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för, samt för att kunna erbjuda dig bra kundservice. Om du har lagt en beställning, begärt en offert eller skapat ett konto hos Njuta Spa med inloggning lagras dina personuppgifter i vår datorbas. Uppgifterna sparas tillsvidare så länge du samtycker till det. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Personuppgifter som är kopplade till beställningar i vårt ekonomisystem lagras i minst 7 år enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Njuta Spa rättsliga intressen. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Om du vill avsluta ditt konto eller radera dina uppgifter kan det ta upp till 30 dagar innan detta träder i kraft.

Dina rättigheter
När det gäller behandlingen av dina personuppgifter har du ett antal rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Vi hanterar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla laglig rätt.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan när du vill begära bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig. En gång per kalenderår kan du genom en skriftligt undertecknad ansökan begära att få ett registerutdrag på vilken information och i vilket syfte vi har registrerat dessa uppgifter. Utdraget skall även innehålla information till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller skall lämnas, samt om vart uppgifterna har hämtats ifrån. Begäran om registerutdrag kan inte skickas via e-post utan måste skickas till oss med post till den vår postadress som anges under kontaktinformationen.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter och Njuta Spa kan på din begäran eller på eget initiativ rätta, radera och komplettera uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga, missvisande eller irrelevanta. Vid ändring eller radering av personuppgifter eller om du väljer att avsluta ditt konto, kan det ta upp till ca 30 dagar innan detta träder i kraft. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter med framtida verkan.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Uppgifter kan inte raderas i de fall det finns legitima skäl som gör att vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna eller om uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja åtagandet i det ändamål de samlades in. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen endast baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du har lämnat samtycke till Njuta Spa att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföring kan du när som helst återkalla detta samtycke. Återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Du har rätt till dataportabilitet om dina personuppgifter skall exporteras eller förflyttas från ett system till ett annat. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett allmänt använt format.

Om du vill få dina personuppgifter ändrade eller raderade kan du kontakta vår kundtjänst. Om du har konto med inloggning på vår websida kan du se och ändra dina uppgifter under "mina sidor". Du når vår kundtjänst via e-post info@romerskaspa.se.

Vi skyddar dina personuppgifter
Du kan känna dig trygg när du handlar hos Njuta Spa. När du lämnar dina uppgifter hos oss hanterar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har väl utarbetade rutiner och har flera säkerhetsåtgärder mot olovlig eller obehörig behandling av personuppgifter. Endast de personer som behöver tillgång till personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund har tillgång till dem. Vi arbetar ständigt med att se till att både vi och våra system är i fas med aktuell säkerhetsstandard. Med våra IT-system skyddar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har vederbörliga brandväggar och antivirusprogram som förhindra obehörig tillgång till nätverket. Känslig information på webbsidan skickas alltid som krypterad (SSL).

Länkar till andra webbsidor
Denna Integritetspolicy gäller Njutsspa.se webhandel. Om du från vår websida länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Njuta Spa ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Åtgärdsplan
Om vi misstänker att något intrång har inträffat som berör personuppgifter så kommer vi att meddela detta till Datainspektionen. Vi meddelar då vilka uppgifter som berörts, antalet drabbade, eventuella konsekvenser, våra vidtagna och planerade åtgärder. Om vi gör en bedömning att någon person utsätts för risk så kommer även de drabbade att bli informerade.

Ändring av integritetspolicy
Njuta Spa har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Ändringar kommer alltid att publiceras på vår webbsida.

Tillsynsmyndighet
I Sverige är Datainspektionen den tillsynsmyndighet som övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Du har rätt att lämna in klagomål om du anser att något företag behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

 

Betalning & valuta
Alla betalningar sker genom Wordline. Alla priser är angivna i SEK och innefattar 25% moms. Kort som accepteras är:

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Njuta Spa Nacka AB
Orgnr 556666-1970

Augustendalsvägen 54
131 52 Nacka Strand , Sverige

Tel: 08-21 21 68
E-postadress: info@njutspa.se

Kundvagn
Din kundvagn är tom.

Gå gärna till vår produktsida.